Πληροφορίες για τη

Τερνκρε™Ομάδα, ιδρύθηκε από τον Δρ.™™™Τερνκρε™Τερνκρε™Τερνκρε™Τερνκρε™™™™™

Δείτε περισσότερα

ενημέρωσης

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καλύτερου PEM για το νερό Ηλεκτρόλυση από την Κίνα

Το καλύτερο PEM για ηλεκτρόλυση νερού από την Κίνα είναι ένα μεμβράνη προϊόν που χρησιμοποιείται για την ηλεκτρόλυση του νερού για την παραγωγή υδρογόνου, η οποία χρησιμοποιεί μεμβράνη ανταλλαγής πρωτονίων ως κύριο υλικό.


Θα μπορούσε η μεμβράνη ανταλλαγής PFSA Proton να επαναστατήσει τις ηλεκτροχημικές εφαρμογές.

Η υψηλή αγωγιμότητα πρωτονίων και η χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση της μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων PFSA βοηθά επίσης στη βελτίωση της ενεργειακής μετατροπής ηλεκτροχημικές αντιδράσεις.


Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καλύτερου PEM για το νερό Ηλεκτρόλυση από την Κίνα

Το καλύτερο PEM για το νερό Ηλεκτρόλυση έχει επίσης καλή ελεγχόμενη και προσαρμοστικότητα. Το μέγεθος και το σχήμα του προϊόντος μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών να προσαρμοστούν σε διαφορετικό εξοπλισμό ηλεκτρόλυσης του νερού.


Κατασκευή προτύπων και προδιαγραφών κατάλληλα για τη λειτουργία πληροφορικής της Κίνας με SPS ως πυρήνα

Ως εκ τούτου, ο όμιλος θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην προώθηση της διαδικασίας ηλεκτρονικού εμπορίου και πληροφόρησης των κινεζικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να συνεχίσει την καινοτομία και να εισαγάγει συνεχώς περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες, ώστε να χτίσει μια έξυπνη κινεζική επιχείρηση και να γίνει ένας έξυπνος επιχειρηματίας!


Δείτε περισσότερα